Modlić się, to sięgać duchem szczytu Bożej doskonałości.


Bł.Edmund Bojanowski

Centrum Duchowości

Bł. Edmunda Bojanowskiego

Przy domu generalnym zgromadzenia prowadzimy Centrum Duchowości, troszcząc się o rozwój człowieka. Proponujemy różnego rodzaju rekolekcje, skupienia, pobyty indywidualne czy wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Bł. Edmund Bojanowski

Bł. Edmund Bojanowski

... serdecznie dobry człowiek

Edmund Bojanowski, żył w latach 1814 – 1871. Dał początek wiejskim ochronkom dla dzieci i założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez św. Jana Pawła II.

Siostry Służebniczki Maryi

Zgromadzenie Zakonne Habitowe

Celem naszego zgromadzenia jest chwała Trójcy Przenajświętszej przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz wypełnianie idei służenia Bogu i ludziom. Wychowujemy dzieci w ochronkach, pomagamy chorym i ubogim.