Każda grupa zaprasza osoby zaintereresowane daną tematyką.

Spotkania mają charakter otwarty.